[2020-03-26 10:47:08] שחקן מעוף: בוקר טוב לכולם.
[2020-03-26 10:47:20] GOLFMAN: בוקר טוב
[2020-03-26 10:47:20] גרוס: שלום שחקן
[2020-03-26 10:47:39] 3cf: בוקר טוב שחקן, חודש משוגע...
[2020-03-26...