היי, נראה שהדולר היום נסחר ביציבות.
למרות שירד עד ל 3.46 שקלים וההשלכות של השקל על רמות האינפלציה ועל התעשייה המקומית כבדות מידיי.
האם תאגיד הבנקים שכנראה יוריד היום את הריבית, רק בגלל שקיים חשש...