מדד הערכת שווי למניות של חברות בשווקים מתעוררים מצביע על כך שדברים עומדים להחמיר עוד הרבה לפני שישתפרו עבור המשקיעים.


מכפיל הרווח (היחס בין מחיר המניה לרווח למניה) של מדד השווקים המתעוררים של...