שלום,
יש לי קרקע פרטית (רשומה בטאבו על שמי) שמוגדרת חקלאית וחלות עליה תוכניות מתאר כלליות של אזור חקלאי.
כעת, רוצים להוסיף תוכנית מתאר שתגדיר את הקרקע והאיזור סביבה כשטח שנועד לשימור נוף ויערות,...