עדיין לא התאוששה אחרי שתקנה למטה כשלא פרצה בפברואר.
מגמה חיובית בטווח קצר, אבל דשדוש בטווח הבינוני-ארוך, קחו בחשבון.