לקחתי היום,
יעד ראשון 4%, כרגע המניה בוחנת התנגדות ראשונה.
אם פורצת 79130 התנגדות הבאה ב 79500