אני רק שם את זה פה...

בתחילת יוני השנה החלה לפעול הקרן לאזרחי ישראל - "קרן העושר", לאחר שסך ההיטלים שנגבו עבר את רף מיליארד השקלים. כעת, לאחר 3 חודשים בלבד, סך ההיטלים החלוטים מתקרב ל-2 מיליארד...