יש לי השערה אחרת שהיא יותר ספקולטיבית ופחות קונסרבטיבית ממה שהאנשים פה רגילים.
ערב לפני נפילת אלביט בוצע ניסוי של "מגן אור", מערכת הלייזר שפותחה ע"י אלביט ואמורה ליירט טילים.
הגורם הצבאי מכחיש,...