בין החברות שבלטו בגל הגיוסים האחרון ניתן להזכיר את אלה ר. הנדסת בנין והשקעות, המכונה אלה השקעות, של היזם ראובן אלה, שמשלימה בימים אלה גיוס של 200 מיליון שקל, במהלך שסימן את חזרתו של ראובן אלה לשוק...