קשה בשלב זה להגיע למסקנה האם המשק כבר נמצא בהאטה בצמיחה או שהירידה בקצב הצמיחה זאת רק חזרה ל"נורמאליות" אחרי המגפה. אכן, מעבר לתנודתיות רבעונית, קצב העלייה בתמ"ג לעומת הרבעון המקביל אשתקד ירד מדי...