שלום רב,

אמנם המקרה הנ"ל הוא לא בדיוק ברבור שחור, כי היה אפשר לצפות אותו, ואפילו כאן באתר הוזהרתם לא פעם ולא פעמיים לגבי החברה הזאת.
יחד עם זאת, התגובה של הנייר הוא תגובה של "ברבור שחור".

בכל...