שיר האופציונר המהמר

אם אתה בפוט או אם אתה בקול
והמדד הולך נגדך -בגדול
אתה נכנס ללחץ, יורד מהפסים
מתפלל כול היום, שישתנו הדברים
אף 'חד לא שומע, אתה בודד במערכה
קשה לך לספר אפילו, לרעייתך...