הממשלה אישרה בישיבתה את הצעת משרד האנרגיה בנושא אנרגיות מתחדשות, זאת כהמשך לפעילות המשרד לעבור לייצור חשמל נקי יותר. בין היתר נקבע כי גופי הממשלה יידרשו לקבוע תנאי שירות ולוחות זמנים (SLA) ליצור...