לא שורט ולא לונג,
הסחורה מדשדשת 65-75 ולא מוצאת את עצמה
תחכו חייבת לתפוס כיוון