תודה רבה חיפושית,
אני לקחתי ת.ס. שורט, יעד 50 דולר