שלום אבי,
אני מצטרף לבקשה, וגם אשמח לסקירה על הנפט בראנט... תודה