בוקר טוב,


דולר עלה מי 3.4 לפני חודש ל- 3.88. יש בריחה לנכסי מפלט. בנק ישראל יושב על יתרות דולריות עצומות של 131 מיליארד דולר.

זו כרית בטחון גדולה למדינה.

מה שלא הצליח לעשות "הרכישות".
...