שלום אדמין!

מתי צפוי קורס נגזרים נוסף?? יש ביקוש לרוב.

ודה!