שלום רב
מעוניין להשתתף בסדנה
בברכה
ytnet
0507359550