אם היית מחפש פה בפורום היית מוצא את זה
http://www.s-maof.com/Forum/threads/14259-מועדון-365-ב-או-משביר-ב?highlight=%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A8