* התשואות הבטוחות ירדו בחדות בסוף השבוע האחרון ,על רקע החששות מהברקסיט ,העמדה הדובית של הפד וחולשה במדדי מנהלי הרכש.

* ההאטה הגלובלית והעדר ציפיות להעלאות ריבית בעולם, תומכים בתשואות נמוכות באג"ח...