היי, ידוע לי ש -8 אגרות חוב רשמו מתחילת שנת 2019 תשואה חיובית דו ספרתית.
מעבר לזה כל הסדרות של ממשלת ישראל בריבית קבועה הניבו השנה למשקיעיהן תשואה חיובית משמעותית.
אך חשוב לבחור בין הבטוח לבטוחה....