חברים יקרים שלום,
התארגנות מחזיקי האג"ח הפרטיים שהתגבשה סביב הסדר החוב בדלק נדל"ן ממשיכה לפעול, על מנת לשמור על האינטרס של מחזיקי האג"ח הפרטיים.


פעילותנו בהסדר החוב בדלק נדל"ן, הוכיחה...