אני עוקב אחרי הניתוחים שלך והאמת מאוד מרוצה אבל בניתוח הזה אני חושב שהיעד הוא רחוק מדי והוא יותר קרוב לסביבות
200 התנגדות ראשונה.אני טועה?