שחקן, אבקשך להתייחס למדד ה VIX ת"א, אשר ירד ביום חמישי האחרון 11 ביולי 2013 מתחת ל- 10 נקודות. בעבר התייחסת לעניין זה, אך אינני מוצאת את המאמר.
תודה מראש,
אושרה