השבוע החולף היה חיובי עם המהלך החד מזה תקופה כשהשיאים מספקים תמיכה חזקה לת"א. קשה לומר כי המהלך הסתיים אבל בפן החיובי, חשוב אף יותר מהספוט הנוכחי, הוא הדיפולט הירוק שלא היה בינינו מזה כשנתיים. אין...