לפי מה שאני זוכר שחקן התייחס לויקס בארה״ב שתיאורטית לא אמור לרדת מ10,
לא התייחס לויקס בארץ