השבוע החולף היה בסימן המשך מגמת הדשדוש ואלמלא הקפיצה בטבע הבוקר סביר כי היינו מוסיפים להתנהל בסביבות 1390 הנקודות. כבר כעת (1403) נציין כי מבחינתנו אין שום שינוי בהערכה ואין הכוונה רק בתיחסות שחקני...