השבוע החולף היה חיובי כשסוחרים רבים נלחצים ונאלצים להתכסות על אופציות קטנות מחוץ לכסף שנקנו בפרמיה נמוכה. הגלגול של שחקני המעוף היה כבר מעל ומעבר ולחץ אף הוא את השוק מעלה, ובסה"כ קבלנו תנועה אלימה...