האם הנפט יֵצֵא לתיקון
שים לב לסטיה + קצת לחץ בבולינגר

לא מצאתי סימוכין יותר חזקים מזה ולכן עדיין מוקדם לקבוע