עוד מניה שניזונה מבאז, חבל מאוד שמניות "כבדות" כאלה הפכו להיסטוריה.
כמו שטבע הייתה פעם "מניה לדורות" והפכה למניה למסחר תוך יומי..