בוקר טוב.
פעם בשנה יש חודש הפסד עבור שחקני המעוף, ובאופן מפתיע למדי גם הפעם זה נובמבר.
לא שיש חשיבות לסטטיסטקה מעבר לקוריוז אבל נובמבר עקבית חודש בעייתי, ודוקא דצמבר
לרוב מפצה לאחר חודש מעין זה....