עוד מעט יבטלו את ההקפאות ואז יתחיל הבלגן
אני אישית חושב שככל שאתם יכולים לעמוד בתשלום המשכנתא זה התשלום הכי חשוב שאותו לא הייתי מקפיא