מנחם אתה יודע שיש מחירון לכל דבר, זה = לילה אחד על הספה בסלון