x


wlbaner
bbbaner


probaner
SMS Live
AmalotBanner
taxbaner

חיפוש:

סוג: נושא; משתמש: חיפושית כחולה

עמוד 1 מתוך 2 1 2

חיפוש: החיפוש ארך 0.04 שניות.

 1. תגובות
  127
  צפיות
  30,221

  נפט מחיר: 52.95 דולר המגמה דובית וקיימת...

  נפט


  מחיר: 52.95 דולר

  המגמה דובית וקיימת רמת תמיכה חזקה סביב שער 50 דולר. רמה זו נבחנה כבר מספר פעמים השנה. תנועת השורט היומית מכוונת להיפוך באיזורי שער של 40 דולר. רק מעל שער 63 דולר עשויה...
 2. תגובות
  127
  צפיות
  30,221

  נפט מחיר: 51.14 דולר הצלילה במחיר הנפט...

  נפט

  מחיר: 51.14 דולר

  הצלילה במחיר הנפט נמשכת.
  10907

  ================================================== =======
  אין לראות בנאמר המלצה לרכישה או מכירה של נייר ערך או סחורה
  הכותב עשוי...
 3. תגובות
  127
  צפיות
  30,221

  נפט מחיר: 53.50 דולר התנועה מתחת לממוצעים...

  נפט

  מחיר: 53.50 דולר

  התנועה מתחת לממוצעים 200 ו-250 ימים מראה את המצב הכללי במגמה הדובית. מתנד ה-MACD עם מחזור תנועה יורדת ושאיפה לצמיחה שבועית לרמת ה-79 דולר. בגרף חודשי וטווח ארוך נראית...
 4. תגובות
  127
  צפיות
  30,221

  נפט מחיר: 48.25 דולר מחיר הנפט חצה כלפי מטה...

  נפט

  מחיר: 48.25 דולר

  מחיר הנפט חצה כלפי מטה את מחיר ה-50 דולר בירידה יומית של למעלה מ-3%.
  10842

  =======================================
  אין לראות בנאמר המלצה לרכישה או למכירה של נייר ערך.
 5. תגובות
  127
  צפיות
  30,221

  נפט מחיר: 52.58 דולר לפי הניתוח היומי...

  נפט


  מחיר: 52.58 דולר

  לפי הניתוח היומי נראית בלימה מסוימת בירידת המחיר
  קיימות רמות התנגדות באיזור ה-49 דולר ובאיזור ה-42 דולר
  10838

  לפי נתוח שבועי על גבי 4 שנים המגמה הדובית בעיצומה
 6. תגובות
  127
  צפיות
  30,221

  גרוס שלום, מחיר: 50.42 דולר הגרף של הלייט...

  גרוס שלום,

  מחיר: 50.42 דולר

  הגרף של הלייט קרוד אויל מראה ירידה מהותית של למעלה מ-30% בחודשיים אולי הירידה הגדולה מאז 2008. ניתן אולי להעריך שכמות המלאים של גז ונפט בשיאם ולכן המחיר צולל. באשר...
 7. תגובות
  127
  צפיות
  30,221

  הנפט שער 57.20 דולר הנפט במגמה...

  הנפט


  שער 57.20 דולר

  הנפט במגמה שבועית/יומית שורית לאחר שביולי התהפכה המגמה. לגרף יש נכונות לצמוח לאיזור ה-62 דולר וכנראה באיזור הזה לפי הניתוח נראה שבירה מסוימת.
  10536

  הגרף נע מעל...
 8. תגובות
  127
  צפיות
  30,221

  הנפט שער 44.23 דולר מגמה ראשית יומית דובית...

  הנפט
  שער 44.23 דולר


  מגמה ראשית יומית דובית עם שאיפה לשער 41 דולר. רק מעל 50 דולר המגמה היומית עשויה להפוך שורית.

  בגרף שלוש שנים ניתן לראות את תנועת המחיר יחד עם מתנד ה-MACD.

  10310
 9. תגובות
  127
  צפיות
  30,221

  הנפט שער 45.50 דולר מגמה ראשית יומית שורית...

  הנפט
  שער 45.50 דולר


  מגמה ראשית יומית שורית עם תנועה סמוכה לקו המגמה העולה ירידה משער 42 דולר עלולה להפוך את המגמה לדובית בכיוון שערי אופטימום של 34 דולר.  ...
 10. תגובות
  127
  צפיות
  30,221

  הנפט שער 49 דולר ברמת המבט היומי הנפט...

  הנפט
  שער 49 דולר


  ברמת המבט היומי הנפט במגמה שורית. נכון הוא מדשדש כעת ברמת המחירים הנוכחית. הנפט שואף לרמת מחירים סביב ה-70 דולר גם בגרפים הארוכים יותר שבהם המגמה נותרה דובית.


  ...
 11. תגובות
  127
  צפיות
  30,221

  הנפט שער 48 דולר הגל היומי כשפרץ את רמת...

  הנפט
  שער 48 דולר


  הגל היומי כשפרץ את רמת ה-43 דולר חצה את קו המגמה היורד והגרף היומי הפך לשורי. הגרף שואף כעת לאיזור ה-72 דולר.

  רק מתחת לשער 31 דולר עלול הגרף לדוביותו.

  ...
 12. תגובות
  127
  צפיות
  30,221

  הנפט שער 39.59 דולר הגל היומי העולה בנפט...

  הנפט
  שער 39.59 דולר


  הגל היומי העולה בנפט נראה שמגיע למיצוי. עמודות הדישדוש בחמשת ימי המסחר האחרונים מעודדים השערה זו. הצפיה למעבר של שער 45 או 46 דולר הייתה הופכת את המגמה הדובית לשורית מה שלא...
 13. תגובות
  127
  צפיות
  30,221

  הנפט שער 36 דולר העליה בשער הנפט אכן משנה את...

  הנפט
  שער 36 דולר

  העליה בשער הנפט אכן משנה את כללי המבט בגרף הנוזל השחור. אכן כעת מסמן הגרף את שער 54 דולר כאיזור האופטימום של הנפט וזאת לאחר התהפכות המגמה מעל שער 46 דולר.
  ...
 14. תגובות
  127
  צפיות
  30,221

  הנפט שער 28.15 דולר הנפט חזר לסמן את 14 דולר...

  הנפט
  שער 28.15 דולר

  הנפט חזר לסמן את 14 דולר כשער יעד עם אפשרות תיקון עד 33 דולר.


  ================================================== =
  אין לראות בנאמר המלצה לרכישה או למכירה של נייר ערך....
 15. תגובות
  127
  צפיות
  30,221

  הנפט שער 30.37 דולר המגמה הראשית בגרפים...

  הנפט
  שער 30.37 דולר

  המגמה הראשית בגרפים לטווחי זמן קצרים וארוכים דובית עם נטייה לתיקון מעלה עד שער 33 דולר בשאיפה לאיזור ה- 40 דולר.
  שינוי מגמה לשורי רק משער 38 דולר.
  ...
 16. תגובות
  127
  צפיות
  30,221

  הנפט שער 27.80 דולר המגמה הראשית בגרפים...

  הנפט
  שער 27.80 דולר

  המגמה הראשית בגרפים לטווחי זמן קצרים וארוכים דובית עם נטייה לתיקון מעלה עד שער 33 דולר בשאיפה לאיזור ה- 14 דולר.  ================================================== =...
 17. תגובות
  127
  צפיות
  30,221

  הנפט שער 31 דולר המגמה הראשית בגרפים לטווחי...

  הנפט
  שער 31 דולר

  המגמה הראשית בגרפים לטווחי זמן קצרים וארוכים דובית כשהגרף הארוך מאותת על חששות לשער אופטימום של 14 דולר.


  ================================================== =
  אין לראות...
 18. תגובות
  127
  צפיות
  30,221

  הנפט שער 35 דולר המגמה הראשית בגרפים לטווחי...

  הנפט
  שער 35 דולר

  המגמה הראשית בגרפים לטווחי זמן קצרים וארוכים דובית כשהגרף הארוך מאותת על חששות משער אופטימום של 16 דולר.


  ================================================== =
  אין לראות...
 19. תגובות
  127
  צפיות
  30,221

  נפט שער: 60.40 דולר המגמה הראשית דובית...

  נפט

  שער: 60.40 דולר

  המגמה הראשית דובית לפחות על פי הממוצעים הנעים הארוכים נבלמה הצניחה בסוף ינואר השנה. בשטח לפי הניתוח מתרחש תהליך של דישדוש מתמשך כשהגבעה האחרונה בדישדוש נבלמה בשער 58.73 דולר...
 20. תגובות
  127
  צפיות
  30,221

  נפט שער: 56.22 דולר המגמה הראשית דובית...

  נפט

  שער: 56.22 דולר

  המגמה הראשית דובית לפחות על פי הממוצעים הנעים הארוכים נבלמה הצניחה בסוף ינואר השנה. בשטח לפי הניתוח מתרחש תהליך של דישדוש מתמשך כשהגבעה האחרונה בדישדוש נבלמה בשער 58.73 דולר...
 21. תגובות
  127
  צפיות
  30,221

  הנפט שער: 46.2 דולר המגמה הראשית דובית....

  הנפט

  שער: 46.2 דולר

  המגמה הראשית דובית. הצמיחה מאמש הינה דישדוש במגמה היורדת.

  ========================================


  אין לראות בנאמר המלצה לרכישה או למכירה של נייר ערך.
 22. תגובות
  127
  צפיות
  30,221

  הנפט שער: 50.85 דולר המגמה הראשית דובית....

  הנפט

  שער: 50.85 דולר

  המגמה הראשית דובית. לאחרונה תיקון יצר דגל צומח, שאישית אני די מהסס להעריך מה טיבו. הממוצעים הנעים הקצרים משנים כיוון לצמיחה לא ברורה. גם בגרף השבועי המגמתי עוד לא התבהרה...
 23. תגובות
  127
  צפיות
  30,221

  הנפט שער: 47.85 דולר המגמה הדובית בעינה,...

  הנפט

  שער: 47.85 דולר

  המגמה הדובית בעינה, הסטוקסטי ברמות הנמוכות ביותר, והממוצעים הנעים בנטיה חדה מטה. לראשונה מאוקטובר שנה שעברה עמודה צומחת עם שינוי בזרימת ההון. אך אין שינוי ברמת המגמות כעת....
 24. תגובות
  127
  צפיות
  30,221

  הנפט שער: 45.93 דולר המגמה הדובית בעינה,...

  הנפט

  שער: 45.93 דולר

  המגמה הדובית בעינה, הסטוקסטי ברמות הנמוכות ביותר, וכך גם ה-MACD ומתנדי המגמה. יציאת ההון מצטמצמת, הגרף לא מציין שערי יעד אך צופה תיקון עד שער 50 דולר. בגרף השבועי בעיצומה...
 25. תגובות
  127
  צפיות
  30,221

  הנפט שער: 48 דולר המגמה הדובית בעינה,...

  הנפט

  שער: 48 דולר

  המגמה הדובית בעינה, הסטוקסטי ברמות הנמוכות ביותר, וכך גם ה-MACD ומתנדי המגמה. יציאת ההון גדלה, הגרף לא מציין שערי יעד אך צופה תיקון עד שער 53 דולר. בגרף השבועי בעיצומה של...
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 34
עמוד 1 מתוך 2 1 2
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות
תגובה חדשה בתיק המניות שלך:

מאת:
.
לצפיה בתגובות עבור לתיק המניות.