תודה לסקירה
מעוף עלה יותר משאר העולם כי הבנקים עלו ללא כל קשר לעולם/לכלכלה/למצב מדיני
לדעתי זה נובע מאינטרס של עושי שוק להביא לפדיון של סל פסגות בנקים חסר ואם זה נכון זה שווה חקירה