בשבוע החולף הערכנו כי פוטנציאל הירידה בניו יורק מוגבל ביותר וספק רב אם ברמה השבועית תירשם יותר מירידה קלה. באותה הנשימה הערכנו כי הסיפור בת"א שונה, כשכרגיל טבע תוביל את תשואת החסר אבל גם יתר הדואליות...