היי שחקן מה שלומך? בעבר היית ניכנס לצאט פעם 1 בשבוע בדרך כלל יום ה למעט חריגים . כיום אתה ביכלל לא ניכנס!
אם אפשר לישאול מדוע ולמה?דעתך מאוד חשובה לחברים כאן !אם תוכל להגדיר ימים שתיכנס .זה דורש...