תודה לסקירה
אבקש התיחסותך לאגח ממשלתי לאור המצב הכלכלי של ישראל