הי elade,

ראשית, סחטין על הפירסום והמאמץ.

אני כמובן מסכים עם jsphs ("אגח לא מעניין" בשפתו == "אגח לא ראוי" בשפתי == "יש עוד אלף טובים ממנו" בשפת העם). נימוקי, אינם נימוקיו של jsphs (כפי שכבר...