שחקן חלקתי עליך עד היום בנושא פייסבוק אולם גם אני מתחיל לחשוב שייתכן והיא מנופחת....העניין כרגע אינו מספר הפרסומות האפקטיביות ולא מספר המשתמשים העתידי אלא אם כי הנוכחי שכן לאט לאט אני רואה כיצד...