תודה רבה שחקן !
לגבי קרסו - אולי להתהפך איתה לשורט?