השבוע החולף היה מבלבל ומפתיע עת המדדים בעולם רושמים ראלי וארה"ב מסכמת השבוע הטוב מתחילת השנה. קרוב לודאי שאם היו שואלים המשקיע הממוצע לאחר גל הטרור בצרפת מה יהא כיוון השווקים, האמיצים היו מהמרים על...