שלום חברים,

להזכירכם, באם רצונכם לסחור דרך חברה העוסקת בסחורות ואינה פועלת כעושה שוק
אתם מוזמנים להירשם ללא כל התחייבות בלינק המצורף לחברת פינקסו, לשוחח עם אחד ממנהליה
ולהתרשם מפועלה.
...