x


wlbaner
bbbaner


probaner
SMS Live
AmalotBanner
taxbaner

KobiDob

האם הממשל האמריקאי כורה את הקבר לברוני הנפט שלו?

דרג מאמר זה
שוק הנפט העולמי נמצא על סף תיהום מסוכנת. האירוני בדבר שמי שמוביל אותו לאותה תיהום הן דווקא מדינות שכלכלתן מזוהות עם מפיקי הנפט הגדולים.

מחיר הנפט, וכל הקשור אליו במצב די קשה. תחילה, יש לציין שהירידה הגדולה, מסביבות ה-120 דולר לסביבות ה-45 דולר הייתה הלם לא קטן עבור הרבה מאוד אנליסטים ואנשי התעשייה הזו. מדוע? כי היא באה אחרי תקופה ארוכה מאוד שבה היו כל הסיבות לקריסה אבל זו מאנה להגיע. כך רבים כבר שוכנעו שסביבות ה-100 דולר לחבית הוא מחיר האיזון של הסחורה הזו.

צמצום בחצי מן הצפי הזה היה ממש לא בקלפים, ותפס הרבה מאוד מן השחקנים לא מוכנים. כאשר המחיר היה תלת ספרתי היו סיבות טובות להשקיע בחיפוש מקורות חדשים עבור אלו שעוסקים בהפקה ובהפצה של הנפט, למרות שזה עלה הרבה מאוד כסף. מדובר בכסף שנלקח באשראי או שנלקח על ידי חברות בנות שגייסו מימון בנקאי או בורסאי.חובות אלו שנלקחו כשמחיר הנפט היה גבוה, מהווים עכשיו נטל כבד מעל ההפסדים הניכרים המגיעים מן ההפרש שבין מחיר אותה הפקה חדשה והמחיר שניתן להשיג בשוק עבור הסחורה.

אלמנט נוסף של בעיה אקוטית נמצא בגידור* מחיר המכירה. בזמנו, כאשר המחיר סובב מעל ה-100 דולר ניתן היה "לבטח" את עלות ההפקה ואת הרווח הסביר. כל זה כאשר גידור סביב 80 דולר ממש עלה גרושים עקב "חוסר הסבירות" שהמחיר יגיע וישהה שם הרבה זמן.

המצב היום הוא שונה לחלוטין.

לא ניתן כבר לגדר סביב 80, כאשר המחיר מסתובב בין 40 ל-70 עם תנודתיות גדולה ועם תחזיות מוסדיות המדברות על סיכוי לבדוק שוב את התחתיות של משבר 2009. אגב, המחיר סבב אז סביב 30-35 דולר. גם כאשר מגיעים למצב של גידור כלשהו, נניח במחיר 50 דולר, וזאת לתקופות של יותר משנה, העלויות של פעולה פיננסית זו מכרסמות חלק משמעותי מאוד מרווחיות כל העסק.

וכך, סביב הסתיו, עולם הנפט עומד לפני גידול ניכר של הבעייתיות משתי החזיתות האלו: הריבית הפדראלית אמורה להתחיל לעלות וגם אם לא בהרבה, ההבדל בעלויות המימון עבור פעילות של הפקה והפצה של נפט ישתנה לרעה. במיוחד אם נראה אז שוק יורד. למעשה, אין ספק שאנו יכולים לבנות על כך שההוצאה עבור הריבית אצל הפעילים בתעשייה הזו תהיה ענקית ביחס לשינוי שהפד יבצע אם בכלל.

פונדמנטלית, הסכם איראן וביטול הסנקציות כנגדה, שעלול להגדיל עוד יותר את היצע הנפט בעולם, יכול להיות הקש שישבור את גב הגמל של השוק הזה. זה יוכל להיחשב לאירוניה היסטורית לא קטנה עבור מי שמזהה את רוב המפיקים הגדולים עם הכלכלות של המדינות אשר חתמו את אותו הסכם.


משה שלום הוא ראש מחלקת המחקר של FXCM ישראל


כלכלכה אמיתית
קטגוריות
ללא קטגוריה

הערות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות
תגובה חדשה בתיק המניות שלך:

מאת:
.
לצפיה בתגובות עבור לתיק המניות.