x
החתול שמיל

הבהרות ל"הבהרות" המס.

Rating: 2 votes, 5.00 average.
אתמול החלטתי "לחפור" בכל הנושא הלא ברור הזה של "הגדרת סוחר" ולהבין את העניין לעומק........ישבתי בערך כ-5 שעות מול האתר של עו"ד אלכס שפירא,מחבר הספר "מיסוי שוק ההון",בן 1,000 עמודים.מסתבר שישנם 4 סוגי הפסדים ורווחים השוק ההון...
...בעיקרון ישנה אבחנה ראשונית בין יחיד לבין חברה.נניח שאנחנו יחידים.האבחנה המשנית היא תושב חוץ או הארץ,נניח שאנחנו תושבי הארץ. ככלל, במרכזו של בסיס המס על שוק ההון מצויה ההבחנה בין התשׂואה שמניבים נכסים פיננסיים (הכנסות פיננסיות שוטפות, כגון: ריבית, דיבידנד וכו') לבין רווחים ממכירת הנכסים עצמם (הכנסות ממכירה פיננסית).


ציטוט:-"מקובל לעניין זה להיעזר במשל העץ ופירותיו: השימוש בתשׂואה – הפירות, תוך שמירה על הנכס – העץ, מהווה הכנסה פירותית, בעוד שמימוש הנכס הפיננסי עצמו – מכירת העץ שעליו גדלו הפירות – מהווה הכנסה הונית (רווח הון). בהתאם, רווחי הון נובעים ממכירת נכסים פיננסיים, בעוד שהכנסות פירותיות נובעות הן ממכירת נכסים פיננסיים והן מהתשׂואה מהם. ראשית, יש להבחין בין הכנסה ממכירה פיננסית המהווה הכנסה עסקית החייבת במס הכנסה (הכנסה אקטיבית ממכירה פיננסית) לבין הכנסה ממכירה פיננסית המהווה הכנסה הונית (רווח הון ממכירה פיננסית). להבחנה זו הוקדש דיון נפרד. די שנציין כאן, כי אצל הסוחר בהשקעות פיננסיות וכן אצל מי שיבצע מכירה פיננסית בעסקה בעלת אופי מסחרי, יחויב הרווח במס הכנסה ולא במס רווחי הון.
בדומה להכנסות ממכירה פיננסית, גם הכנסות פיננסיות שוטפות אינן אחידות לעניין סיווּגן המיסויי. על-כן, יש להבחין בין הכנסה פיננסית שוטפת המהווה הכנסה עסקית (הכנסה פיננסית שוטפת-אקטיבית), לבין הכנסה פיננסית שוטפת שאינה מגיעה כדי עסק (הכנסה פיננסית שוטפת-פסיבית). גם להבחנה זו הוקדש דיון נפרד.


לסיכום: קיימים ארבעה סוגי הכנסות בבסיס המיסוי על שוק ההון: הכנסה אקטיבית ממכירה פיננסית, רווח הון ממכירה פיננסית, הכנסה פיננסית שוטפת אקטיבית והכנסה פיננסית שוטפת פסיבית.בדומה לרווחים, ההפסדים העשויים להיווצר למשקיעים בניירות-ערך ובשוק ההון נחלקים לשני סוגים: הפסד ממכירת נכסים פיננסיים (הפסד ממכירה פיננסית); והפסד שמקורו בעודף הוצאות על הכנסות שוטפות מנכסים פיננסיים (הפסד פיננסי פסיבי).בנוסף להבחנה בין שני סוגי ההפסדים, קיימת גם הבחנה פנימית ביניהם. כך, הפסד ממכירה פיננסית ייחשב במקרים מסוימים להפסד עסקי (הפסד אקטיבי ממכירה פיננסית). ואילו במקרים אחרים, ייחשב הפסד זה להפסד הון. קביעת טיבו של ההפסד תיעשה בהתאם למבחנים השונים שנקבעו לצורך ההבחנה בין הכנסה אקטיבית לבין רווח הון.גם הפסד פיננסי פסיבי נחלק לשני סוגים: האחד – הפסד פיננסי פסיבי הנובע מעודף הוצאות על הכנסות פיננסיות שוטפות מעסק (הפסד פיננסי פסיבי-עסקי); השני – הפסד פיננסי פסיבי שמקורו בעודף הוצאות על הכנסות פיננסיות שוטפות המסוּוגות כהכנסה פסיבית (הפסד פיננסי פסיבי-השקָעָתי). ההבחנה בין שני סוגי ההפסדים האמורים נגזרת מההבחנה בין הכנסה שוטפת אקטיבית לבין הכנסה שוטפת פסיבית.
לסיכום: למשקיע בשוק ההון עשויים להתהוות ארבעה סוגי הפסדים: הפסד אקטיבי ממכירה פיננסית, הפסד הון ממכירה פיננסית, הפסד פיננסי פסיבי עסקי והפסד פיננסי פסיבי השקָעָתי"
סוף ציטוט.....


....
סיימתי כרגע שיחה בת שעה עם עו"ד אלכס שפירא,בעל האתר "מיסים" ובעל הספר "מיסוי שוק ההון",והוא אומר זאת כך פחות או יותר.......מישהו שסוחר במעל 1,800,000 ש"ח בשנה-נחשב מבחינת מס הכנסה כסוחר (מבחינת "מבחן המחזור").באופציות הסכום הוא יותר גבוה,הוא לא זוכר מהו.
כשמחשיבים אותך כ"סוחר" אתה משלם לפי מדרגות המס השולי.כלומר כמו נגר לדוגמא.עד 5,200 ש"ח בחודש-אתה לא משלם מס כלל,עושים ממוצע שנתי,כלומר,אם הרווחת ש"ח בשנה 62,000 ש"ח...-אתה לא משלם מס כלל......עד 106,560 (במדרגה בין 62,000 ש"ח ל-106,560 ש"ח=44,560) -14%......עד 173,160(במדרגה בין 173,160 ל-106,560=66,600)- 21%,וכן הלאה עד המדרגה האחרונה מעל 501,960- 48%......(נספח המס השולי בתגובה למטה)......הממוצע הוא שנתי משוכלל,ואם אתה אכן מוגדר כסוחר,תוכל לקזז הפסדים בשוק ההון עם רווח משכר עבודה.

שאלתי אותו אז למה מס הכנסה לא מגדיר את כולם כסוחרים???,שהרי הם בקלות יכולים לקבל את השאילתות,הוא הסביר שהם יודעים שהרוב מופסדים,ושייתכן אם הם יגדירו סוחרים רטרואקטיבית,הם יצטרכו לשלם להם כסף (בגלל תקדימים שעלולים להיווצר,ובעקבותיהן תביעות ייצוגיות,,עקב מבחן מספר 9,ה"נסיבות המיוחדות")..ולכן הם לא מתעסקים עם זה......הוא הוסיף שהתיקון לחוק המאפשר קיזוזים מחודש לחודש יצא בגלל תביעה ייצוגית שהגיש,שעדיין נדונה בבית המשפט,על החזרים משנת 2006.....הוא הסביר שלדעתו אין סיבה להוריד את המס,והוא אף חושש שיעלו אותו עוד,עקב המחאה המתחדשת....אמרתי לו שנוצר מצב בפועל ש-75% מהסוחרים לא הולכים לדרוש את המגיע להם....הוא אמר שהוא מודע לזה,וחבל,שיגישו את הדוחו"ת השנתיים,זהו הפתרון היחיד,זו דעתו בכל אופן.....זה היה הסיכום של השיחה חברים,הוא הוסיף שמס הכנסה בדר"כ מעדיף שלא להגדיר אנשים כסוחרים מכיוון שזה יתקע את המערכת עם כל הבירוקרטיה הכרוכה בכך (אם כולם פתאום ירצו להיות סוחרים,שכן הם פטורים ממס עד רווחים של 62,000 ש"ח בשנה).....וייתכן שאף יעלה לו (למס הכנסה) לא מעט כסף,ולכן הוא בכלל לא מתייחס לזה.טוב להם ככה.לא עוד!!.....חברים,חייבים לעשות שם סדר,אני חושב ומתייעץ עם כל מי שאני יכול-ונביא פתרון.

לא יהיה יותר החשש המוזר הזה ממס הכנסה,למרות שהתיקון שיצא עקב תביעתו הייצוגית של שפירא הינו משמעותי ביותר....וכל הכבוד לו....נשאר רק להתקזז על שנים למעשה,לא על חודשים....אמרתי לו שאם כך למעשה כולם מוגדרים כסוחרים,אם אלו החוקים,הוא אמר שממש ממש לא,וכל מקרה זה לגופו (מבחן 9 ה"נסיבות המיוחדות"),ושוב,הם יודעים שבסה"כ ייתכן והם יפסידו בסופו של דבר (מפני שאפשר יהיה לתבוע רטרואקטיבית על הפסדים ע"פ תקדים שעלול להיווצר(אם הם ידרשו רווחים רטרואקטיבית),ולכן לעולם מס הכנסה לא יכריז עליך כסוחר רטרואקטיבית,רק עתידית),כך שזה לא משתלם להם,והם באופן כללי לא רוצים את כל הבירוקרטיה הכרוכה בכך (מה גם שהם עלולים למצוא עצמם מופסדים ובגדול עקב קיזוזי הפסדים משוק ההון ברווחים בשכר עבודה,למי שהפסיד,הם מניחים שהרוב הפסידו,מה שנכון),כך שהם בכל המקרים שהוא נתקל בהם,איש לא הוגדר כסוחר מטעמם (מה גם שהוא טען שאם מישהו מוגדר כ"סוחר" על ידי מס הכנסה,על פי קריטריונים מסוימים,בתאריך מסוים,יכול סוחר אחר לבוא ולדרוש קיזוז הפסדים מרווחי עבודה,החל מתאריך הכרזתו של האחר כ"סוחר" על ידי מס הכנסה),ובכך עלול לצאת מס הכנסה עם ידו על התחתונה,וזה מתחבר עם מה שהמנהל במס הכנסה אמר לי בפוסט "המפגש עם מס הכנסה".....

..לסיכום חברים:- ישראל 2012,אין כללים ברורים,אין חד משמעות,הכל מעורפל שם.תלכו לקחת את המגיע לכם.נלך לשם כקבוצה,כולנו אם יש למישהו חשש.

Updated 04.03.2013 at 00:05 by החתול שמיל

קטגוריות
ללא קטגוריה

הערות

 1. הסמל האישי שלהחתול שמיל
  נספח,מדרגות המס השולי משנת 2008....לנספח לחץ כאן
 2. הסמל האישי שלh.c
  הי,

  הערה קטנה, הנחת המוצא של האמור לעיל (רווח עד 62,000 ש"ח בשנה פטור ממס) לא רייאלית.
  הרי רובנו עובדים, כלומר, הרווחים מהבורסה (במידה ומדובר על רווחים) יתחילו ממדרגת מס גבוהה יותר (לצורך הדוגמא, מי שמשתכר 8,880 - 14,430 ש"ח ברוטו לחודש המס השולי שלו הנו 21%) כלומר עם להכנסתו מעבודה נוסיף את הרווחים משוק ההון אזי המס בגינם יחל ממדרגת מס של 21%).


  לא בדקתי, אבל להערכתי רווח זה גם יהיה חייב בביטוח לאומי כך שלמעשה למי שמרוויח בשוק ההון (דגש על מרוויח כמובן) וגם משתכר מעל הממוצע במשק לא כדאי להיחשב סוחר.
 3. הסמל האישי שלהחתול שמיל
  סיימתי כרגע שיחה נוספת,קצרה יותר,בת חצי שעה בלבד,עם עו"ד אלכס שפירא,שיכול להתפלסף על העניין לנצח......האמת שאתה צודק,גם לדעתי מי שעובד בעוד עבודה לא כדאי לו להחשב כ"סוחר",אך שוב,העניין נתון לפרשנות משפטית,שהרי,אם הוא עובד בעבודה אחרת,איך הוא יכול להיות מוגדר כ"סוחר" ,אם הוא עובד כשכיר בשעות המסחר???
  יש גם אפשרות נוספת בה הוא עבד בחצי משרה,או תקופות מסוימות בהן לא עבד,או עבד במשרה מלאה........רק מי שבאמת רק סוחר (כמוני) עליו לשקול לפי הסכומים שהוא סוחר בהם,אם לא עדיף לו להחשב כסוחר,מפני שעד 173,000 ש"ח רווח שנתי,הוא משלם הרבה פחות מ-25% (ע"פ המדרגות שפרסמתי בתגובתי הקודמת) מיהם הסוחרים הפרטיים שמרוויחים יותר מזה???...איש אינו יודע....אתה משלם מס של 48%,רק מעל המדרגה האחרונה,502,000 ש"ח,כך שהטענה ל-50% מס הינה קשקוש מוחלט עבור רוב הסוחרים והמשקיעים הקטנים,שזה רובנו באתר (שוב,שרק סוחרים ואין להם שום הכנסה חוץ מזו).

  אם הוא גדול כבר עדיף לו לעבוד כחברה.האמת שגם אם הוא קטן הוא יכול לפתוח חברה,ולקזז את הוצאותיו מהכנסותיו,ואז ישלם עוד פחות מס על 10,000-12,000 ש"ח (והוצאות בסדר גודל הזה,אם הוא רושם את ביתו כמשרד) הכנסה ממוצעת בחודש (120,000 ש"ח בשנה),אך שוב,מה יהיה אם ירוויח יותר (אין אפשרות קיזוז בין שנים)??

  לדעתי המסקנה היא שמישהו שהוא באמת סוחר קטן אכן עדיף לו להחשב כסוחר אם הוא מרוויח בשנה עד מקסימום 200,000 ש"ח,בממוצע,
  אך שוב,אי אפשר לדעת,מפני שלסוחר אופציות יכולה להיות שנה פנומנלית בה הרוויח 800,000 ש"ח,ויכולה להיות שנה שיפסיד,ואין קיזוז בין שנים אם אתה מוגדר כסוחר,שהרי זוהי עבודה רגילה,וגם בעסק רגיל מס הכנסה לא יתקזז איתך על שנים (מה גם שבאופציות מדובר על משחק סכום אפס,אז כיצד אפשר לקחת בכלל מס נטו??)......מה גם שמעטים הסוחרים הקטנים שמרוויחים סכומים כאלה.....גם אי אפשר לדעת מהו בדיוק מסחר,שכן,אם הוא קנה מניה והחזיק בה שנתיים,או סחר בה,או עשה גם וגם......בקיצור חברים,על כל טיעון שתתנו לעו"ד אלכס שפירא הוא יוכל לשלוף בקלות 4-5 אם-ים שתהנהנו בהסכמה אליהם,שכן ייתכן והוא צודק בסופו של דבר.
  המסקנה היא שמס הכנסה לא מתעסק עם זה,למרות שהוא יכול לקבל את השאילתות של כולם בקלות,היא מפני שהוא לא רוצה ליצור תקדימים (בוועדות עם 8 מבחנים+"מבחן גג"),שבעקבותיהם עלולות להיות תביעות ייצוגיות או פרטיות לקיזוז הפסדי הון מרווחי שכר עבודה רטרואקטיביים (או מאותו תאריך שועדת מס הכנסה הכריזה על מישהו כ"סוחר" על פי קריטריונים מסוימים),שכן אזי סוחר אחר יוכל לתבוע רטרואקטיבית (החל מאותו תאריך הכרזת האחר כ"סוחר", על פי אותם קריטריונים),כמו זו שהגיש עו"ד אלכס שפירא....שהרי הכל מעורפל לחלוטין,וזהו שורש הבעיה.מה עושים??...זו כבר שאלה אחרת.

  עו"ד אלכס שפירא בכל אופן אמר שמי שלא דורש את כספו חזרה הוא פראייר,למרות שבאופן תיאורטי מס הכנסה כן יכול לכנס ועדה,להעביר אותך 8 מבחנים,ואז את ה-9 שהוא "מבחן גג",שאיש אינו יודע מהו....אך הבעיה היא שאז מס הכנסה ייצור למעשה תקדים,שבו יוכל עו"ד כמו אלכס שפירא לתבוע רטרואקטיבית גם על סוחרים שהפסידו,ולכן מס הכנסה לעולם לא יכול לחייב מישהו רטרואקטיבית,בגלל התקדים שייווצר,ואז מישהו אחר יוכל לתבוע ייצוגית או פרטית על הפסד שהיה לו,ושיכירו בו גם כסוחר,על פי אותו תקדים,ויחזירו לו על הפסדיו הרבים,ומס הכנסה לא יצא מזה,מה שגם ייתכן שעוד יפסיד כסף (שכן הוא מניח שהרוב מופסדים,מה שנכון לדעתי),ולכן ההכרזה על סוחר היא רק קדימה,ואילך (אבל שוב,אם מישהו הוגדר כסוחר על פי קריטריונים מסיוימים,בתאריך מסוים,יכול לבוא סוחר אחר ולדרוש הכרה רטרואקטיבית (מאותו תאריך שבו האחר הוכרז כ"סוחר") על קיזוז הפסדים שהיו לו מרווחים אחרים שנוצרו לו באותה שנת מס,על פי אותם קריטריונים של אותו סוחר שאכן הוכר כ"סוחר" במס הכנסה).....לסיכום חברים,העניין כלל וכלל אינו פשוט,וגם מס הכנסה עצמו מפחד,מפני שאז הוא עלול ליצור תקדימים שעלולים להיות הרסניים מבחינתו.

  נוצרה סוג של מלחמה קרה בין הסוחרים והמשקיעים הקטנים לבין מס הכנסה,ובינתיים ידו של מס הכנסה הייתה על העליונה,עד שבא עו"ד אלכס שפירא,והחליט לעשות שם סדר,ובגללו התיקון לחוק שיצא ב-2012.הוא אומר שזה אירוני,מצד אחד הסוחרים הקטנים קיבלו גזר בדמות אפשרות הקיזוז בין החודשים.מצד שני,המס הועלה ל-25%,מה עדיף??...שוב,איש אינו יודע,מפני שאני הייתי משלם 40% מס כל שנה על רווחיי,אם לא הייתי הולך לדרוש החזר ממס הכנסה,מה שקורה ברוב המקרים.

  דבר מוזר נוסף הוא,שאין במערכות המסחר את רובליקת המסחר המגדירה "סוחר" (שוחחתי על כל עם אחד ממנהלי חדרי המסחר).....יש את רובליקת העצמאיים (הרגילה שלנו),יש את רובליקת קרנות הגידור (שנתי כחברה),ויש את רובליקת תושבי החוץ....אין רובליקה המגדירה "סוחר" על פי מדרגות המס....מה עושים אז? שאלתי אותו,אם אתה אכן מוגדר כ"סוחר"??....הוא אמר שהוא אמור להיות ברובליקת העצמאיים,ואז בסוף השנה להגיש את הדו"ח למס הכנסה,ולהשלים או להוסיף כסף....לא פשוט כלל ועיקר העניין הזה,נפעל לתקן זאת.
  Updated 04.03.2013 at 00:06 by החתול שמיל
 4. הסמל האישי שלpirate
  סתם שתי הגרוש שלי,

  אני פעיל במקביל כחברה, עוסק מורשה ושכיר (בכל התקשרות עסקית ע"פ מה שנוח לי). בהפיכתך לסוחר,כדאי לשקול מספר דברים (לחיוב ולשלילה):
  1. אתה הופך להיות חברה/עוסק מורשה ולכן:
  חיוב:
  2. ניתן לקזז הוצאות מוכרות - אם אתה יצירתי, ניתן להגיע ל-5000 ש"ח לחודש.
  3. זכאי להחזרי מע"מ על חלק מההוצאות - שווה לפחות 1000 ש"ח לחודש.
  4. גמישות בהכרה ברווחים/הפסדים בין שנים.
  5. זכאות ל"ביטוח לאומי" (למשל אם אתה עושה מילואים).
  שלילה:
  5. משום מה שכחתם תשלום ביטוח לאומי (מס לכל דבר ועניין), זה הרבה!!!! ומהשקל הראשון (תפתחו מדרגות ביטוח לאומי).
  6. המדינה דופקת עצמאים בהרבה מאוד צורות - ראו www.ser.org.il.
  7. יש הוצאות על ההתאגדות (עוסק מורשה כ-2000 שח בשנה, חברה כ-12000 שח בשנה).


  הערה אחרונה - להפוך לסוחר אינו באמת מסובך (רק נראה כך למי שלא נמצא שם). למען האמת, העניין פשוט להפליא ובעלי מקצוע מתארים אותו כמסובך (אחרת על מה יגבו כסף?). אינני רואה חשבון ולא כלכלן והשתלטתי על רזי העניין בתוך שנה מהרגע בו התחלתי לפעול כעצמאי (בהקשר לפעילויות שלי) ונעזר ברואה חשבון רק לדברים "מיוחדים".
  אם יש לך תהיות (כדאי או לא כדאי, סיכונים וכיוצא בזה) אתה יכול לפנות אלי באתר ואתן לך תשובות.


  בהצלחה
  Updated 04.04.2012 at 04:38 by החתול שמיל
 5. הסמל האישי שלהחתול שמיל
  pirate בוא לשם הדוגמא הראשונה נדגום את הסוחר הקטן -שכרגע עוסק רק במסחר,כלומר בוא נגיד שהוא סוחר בכ-4 תיקים,עד מיליון ש"ח סה"כ,סוחר קטן.(עוסק מורשה לצורך העניין,לא חברה).
  עד רווח של 173,160 ש"ח בשנה,משכורת מכובדת מאד-הוא למעשה משלם פחות מס ממה שהיה משלם מס ריווחי הון,וזה נזקף לו כהכנסה פירותית.עכשיו,אם הוא יכול עוד לקזז את הכנסותיו ממסחר עם הוצאותיו,נגיד,עד 5,000 ש"ח (60,000 ש" בשנה),כי הרי חלק מביתו הוא משרדו,ולכן החלק היחסי מהוצאותיו אמור לרדת לו מרווחיו (אם הוא מרוויח,כמו בכל עבודה רגילה),אז רווחיו יהיו הרבה יותר גדולים לפני שיגיעו למדרגת המס השנתית השלישית (173,160+60,000=233,160),ולכן הוא משלם עוד פחות אחוזי מס ממה שהיה משלם על הכנסה הונית.ולכן לדעתי משתלם למי שסוחר בסכומים האלה והוא רק סוחר,ואין לו עוד הכנסה.

  בוא ניקח דוגמא נוספת של סוחר העובד גם למחייתו ויש לו משכורת ממוצעת במשק,נגיד,8,500 ש" בחודש (כשכיר או כהכנסה מעיסוק מורשה נוסף,לצורך הדיון).זאת אומרת שהוא "קופץ" במדרגות המס,כלומר מרוויח בשנה 102,000 ש"ח.אם נוסיף על זה רווחים של 131,160 ש"ח,נגיע ל-233,160 ש"ח סה"כ רווחים,ומהם נחסיר את ההוצאות (60,000 ש"ח)=שוב נגיע ל-173,160 ש"ח רווח שנתי,עדיין משתלם. יחסית.
  כלומר אם הוא מוגדר כסוחר ורק סוחר,הוא עד 233,160 ש"ח (60,000 ש"ח הוצאות) רווח שנתי משלם פחות מס ממה שהיה משלם אילו היה משלם מס ריווחי הון.(25%)
  אילו היה משתכר ב-102,000 ש"ח כשכיר (או כהכנסה נוספת כלשהי) לשנה,הרווח שישלם עליו פחות מ-25% מס הוא 131,160 ש"ח,גם רווח לא מבוטל לסוחר והמשקיע הקטן.מה שרובנו באתר.

  בעניין ביטוח לאומי אם אתה עוסק מורשה אינני זוכר בכמה מדובר,כעוסק מורשה,אשמח אם תאיר את עינינו,וגם מס בריאות צריך לשלם כמדומני.המדינה אכן דופקת עצמאים בכל מיני צורות אך אנו מדברים על ביתך כמשרד נגיד,שאין לך הרבה הוצאות.גם לגבי היתרונות והחסרונות שבחברה אשמח אם תתרום מנסיונך.
  Updated 04.03.2013 at 00:07 by החתול שמיל
 6. הסמל האישי שלהחתול שמיל
  ציטוט מאחד ממשרדי רואי החשבון הגדולים בארץ,המאששים את דבריו של עו"ד אלכס שפירא,בדבר חששו של מס הכנסה גם מהמשקיעים הקטנים.שימו לב שכאן ישנם 10 מבחנים,ולא 9,כששוב,מבחן 10,הנסיבות המיוחדות מהווה מבחן גג,שאיש אינו יודע מהו,וגם במס הכנסה מעדיפים שלא לדוש בו יותר מדי,עקב חששם מתביעות.

  ציטוט:-

  "ההבדל בין "סוחר" לבין "משקיע" – שווה הרבה כסף

  בחוזר זה ברצוננו להציג בפניכם את ההבחנה בין "סוחר" בניירות ערך לבין "משקיע" בניירות ערך והשלכות המיסוי בהתאם.

  על פי מס הכנסה, פעיל בבורסה שמוגדר "משקיע" משלם מס בשיעור של 25% על רווחי הון לעומת "סוחר" שמשלם מס גבוה בהרבה – עד מס שולי מקסימלי בשיעור של 48%.
  הרפורמה במס הפכה את הבנקים לכלי עיקרי של מידע לשלטונות המס, שמגבירים את האכיפה על עסקאות בבורסה.

  קיימת חשיבות רבה להתנהלות של כל אחד מאתנו בביצוע השקעותיו בבורסה בישראל ובחו"ל. במקרים מסוימים עלול מס הכנסה לסווג פעילות בניירות ערך כפעילות החבה במס מלא, כלומר מס של עד 48%, לעומת מס שמשלמים משקיעים בבורסה – 25%.
  בחוזר זה נצייד אתכם בכל כללי הזהירות שאותם יש לנקוט עוד בשלבים הראשונים לביצוע ההשקעה.

  ראשית – מה השתנה בעקבות הרפורמה במיסוי הבורסה.
  החל מ- 1 בינואר 2003 נדרשים חברי בורסה, בנקים וברוקרים להגיש דו"חות לפקידי השומה על הפעילות בניירות הערך שמבוצעת באמצעותם. לפני הרפורמה למס הכנסה לא היתה נגישות קלה ומהירה למידע. לכן, כדי לבדוק מי סוחר ומי משקיע היה צריך מס הכנסה להשקיע משאבים רבים כדי לאסוף מידע בדבר פעילותו של פלוני. בעקבות הרפורמה, המידע הפך להיות נגיש. הבנקים, אשר הפכו להיות מנכי המס, ישמשו כאחד הכלים העיקריים למידע.
  הבנקים והברוקרים מחויבים לנכות מס במקור מרווחים, כך שפקיד השומה יוכל לקבל מידע מדוחות הבנקים לגבי אדם שנוכה לו מס בסכומים גבוהים וכן על מחזור הפעילות. (שגיא טובי:-נשאלת השאלה מדוע אינם עושים זאת במס הכנסה??...שכן מדובר ב"כסף על הרצפה" מבחינתו של מס הכנסה,ובישראל מס הכנסה לא ידוע כנוטה שלא להרים "כסף על הרצפה",בלשון המעטה).

  מהן אפשרויות הסיווג של יחיד הפועל בשוק ההון?
  הדין מאפשר לפקיד השומה לסווג כל אחד מאתנו באחת החלופות הבאות:
  1. "משקיע"
  2. "סוחר"
  3. "מבצע עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי" – אינו סוחר.אלא עסקינן באדם שרכש מניה תוך לקיחת סיכון גדול, השקיע סכום כסף גדול וניצל הזדמנות ל"רווח מהיר".
  מדוע לסיווג חשיבות כה גדולה?
  הסיווג ע"י פקיד השומה הוא משמעותי לאור ההבדלים בשיעורי המס שבהם יחוייב הפועל בשוק ההון: "סוחר" או "מבצע עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי" ימוסו במס הכנסה לפי שיעור המס השולי החל עליהם, כלומר עד 48%, ואילו "משקיע" (שהיה פטור ממס לפני הרפורמה), ימוסה במס רווחי הון בשיעור של 25%.

  האם הסיווג מופעל באופן מאוזן על ידי פקיד השומה?
  במקרים שבהם יפנה פלוני לפקיד השומה, כשהוא מצויד בהפסדים אשר נבעו לו משוק ההון בטענה שעסקינן בהפסד עסקי, סביר שפקיד השומה יעשה ככל שביכולתו כדי לשכנע אותו כי אין מדובר בהפסד מסוג זה אלא הפסד הון בלבד.
  סעיף 28(א) עוסק ב"הפסד שהיה לאדם בעסק או במשלח יד", ומכאן אדם שאינו "סוחר" לא יוכל ליהנות מהטבה זו. בפועל ברוב המקרים פקיד השומה מסווג אדם המבקש את הקיזוז על פי סעיפים אלו כ"משקיע".

  מבחנים של "סוחר" או "משקיע" בני"ע
  המבחנים הם מבחנים מצטברים והקביעה אינה נעשית על סמך קיום מבחן אחד בלבד.
  המקור למבחנים אלו נובע בעיקר מהפסיקה הדלה הקיימת בישראל בנושא זה ומחוזר מס הכנסה אשר פורסם לפני מספר שנים- חוזר מס הכנסה 13/2004- "סיווג הכנסות ממכירת ניירות ערך ומעסקאות עתידיות הנסחרים בבורסה כהכנסה פירותית או הונית". לאור החקיקה החדשה, זמינות המידע בידי מס הכנסה ועליות השערים אשר איפיינו את שוק ההון בשנים 2007-2004, אנו צופים כי שאלה זו תגיע לפתחו של בית המשפט בתיקים לא מעטים בשנים הקרובות.(שגיא טובי : הפחד של מס הכנסה מהסוחרים והמשקיעים הקטנים,שכן,אם אחד יוגדר כסוחר ויצטרך לשלם מס שולי על רווחיו,אין כל סיבה שסוחר אחר לא יוכל לבוא ולדרוש את קיזוז הפסדיו משכר עבודה,על בסיס אותם קריטריונים,החל מאותו תאריך,ומס הכנסה אף עלול להיות חשוף לתביעות ייצוגיות בעתיד,כמו זו הנדונה כעת של עו"ד אלכס שפירא).

  מבחן מס' 1 מבחן התדירות
  מאפייני "סוחר": מספר גדול של פעולות, כגון 38 פעולות בניירות ערך בתוך חודש, כפי שנקבע בערעור מס הכנסה (עמ"ה) 35/82 מזרחי נ' פ"ש י-ם ייחשב כסממן עסקי.
  מאפייני "משקיע": מספר מועט של עסקות, כגון 16 עסקות בחוזים עתידיים במט"ח בשנה, כפי שנקבע בעמ"ה 155/97 צבי ברנר נ' פ"ש גוש דן, לא ייחשבו כמספר רב של עסקות.
  בחוזר שפירסמה המחלקה המקצועית באגף מס הכנסה (חוזר מס הכנסה מס' 13/2004 "סיווג הכנסות ממכירת ניירות ערך ומעסקות עתידיות הנסחרים בבורסה כהכנסה פירותית או הונית" מיום 30 ביוני 2004), לא מצויינת כמות עסקות או תדירות נדרשת. ואולם על פי הדוגמה המובאת בחוזר של מס הכנסה, ניתן לראות כי נדרשות פעולות רבות מאוד בתוך תקופה קצרה כדי לשקול לסווג את ההכנסה במישור העסקי.
  בהלכת "מזרחי" בית המשפט קבע בהערת אגב, כי 6 עסקות בניירות ערך בשנה, לא ייחשבו כמספר רב של עסקות.
  מבחן מס' 2 תקופת החזקה בני"ע
  מאפייני "סוחר":
  1. עסקות בניירות ערך המתבצעות בתוך שלושה ימים ייחשבו כסממן עסקי (על פי הלכת "מזרחי").
  2. המשקיע קובע זמנים קצרי טווח לביצוע הפעולות השונות בניירות הערך (על פי הלכת "ברנר").
  3. ככל שקצרה התקופה שעברה בין מועד הרכישה למועד המכירה של המניה כך גדל הסממן העסקי של הפעולה (על פי הלכת "מזרחי").
  מאפיין "משקיע": ככל שתקופת ההחזקה ארוכה יותר הדבר מהווה סממן למשקיע.

  מבחן מס' 3 סוג נייר הערך הנרכש
  מאפיין "סוחר": רכישת ניירות ערך מסוג אופציות לרכישת מניות, חוזים עתידיים, עסקות על מדדים שונים.
  מאפיין "משקיע": עסקות במניות, איגרות חוב וקרנות נאמנות בעלות תשואה קבועה וסיכונים מועטים.
  הקלה – החוזר מדגיש כי ביצוע עסקה עתידית כשלעצמה אינה פעילות עסקית, ולא בכל מקרה תסווג ההכנסה ממנה כהכנסה עסקית.

  מבחן מס' 4 בקיאות ומומחיות
  מאפייני "סוחר":
  1. השקעה ע"י אדם בעל יכולת התמצאות עצמית בשוק היא בעלת סממן עסקי (הלכת "מזרחי")
  2. שימוש בבקיאות הזולת, כגון ברוקר או בנק (הלכת "מזרחי").
  מאפיין "משקיע": ידע הנרכש באמצעות הטלוויזיה או העיתונות לא ייחשב כמספיק לצורך סיווג המשקיע כסוחר (הלכת "ברנר").
  אדם המסתייע באחר ("בקיאות שילוחית") ייחשב סוחר, כשהסיוע זמין וקיים נוהל עבודה מסודר וקבוע בין המשקיע למייעץ, פגישות סדירות הרשאות לפעולות עצמיות בחשבון (הלכת "ברנר"). יש לשים לב כי חוזר מס הכנסה מקל וקובע כי שימוש בברוקר או בנק לא יפגע בסיווג הפעילות.

  מבחן מס' 5 אופן מימון ההשקעה
  מאפייני "סוחר":
  1. משיכת יתר בחשבון לצורך פעילות בניירות ערך.
  2. שימוש בהון זר והלוואות לרכישת ניירות ערך.

  מאפייני "משקיע":
  1. שימוש בהון עצמי לרכישת ניירות ערך.
  2. שימוש בחסכונות לרכישת ניירות ערך.
  בפסק הדין "ברנר" נקבע כי בעסקת חוזים עתידיים במט"ח די בביטחונות שמעמיד הלקוח לטובת הבנק לצורך העסקה, כדי שזו תחשב כהון זר.

  -3-

  מבחן מס' 6 היקף ההשקעה
  מאפיין "סוחר": על פי החוזר היקף השקעה גבוה מצביע על סממן עסקי. בהלכת "כדורי" בית המשפט לא התרשם מהיקף ההשקעה האדיר שבוצע בניירות ערך כדי לראות ב"כדורי" "סוחר". מבחן מסוכן לשימוש, שכן דווקא אצל משקי הבית היקף ההשקעה גבוה ביחס להכנסות שוטפות.

  מבחן מס' 7 קיום של מנגנון עסקי
  מאפייני "סוחר":
  1. הסתייעות וניהול צוות עובדים (על פי הלכת "ברנר")
  2. קיים מערך רישומי ותיעוד מסודר (על פי הלכת "ברנר", "כדורי")

  מאפייני "משקיע": מסחר בניירות ערך ללא עובדים וארגון יש בו כדי להעיד על אופי הפעילות של "משקיע" ולא של "סוחר".
  בפרשת "מזרחי", ולדעתנו בצדק רב, נקבע כי מבחן זה אינו בעל משקל מכריע.

  מבחן מס' 8 אופי העסקה
  מאפיין "סוחר": פעילות בעלת אופי ספקולטיווי, כלומר קנייה או השקעה במצבים מסוכנים בתקווה לתמורה גבוהה על הון בתוך תקופה קצרה עשויה להעיד על פעילות עסקית.

  מאפיין "משקיע": עסקה שלא בעלת אופי ספקולטיווי.
  חוזר מס הכנסה מציין "הרצת מניות" כדוגמה לאופי עסקה ספקולטיווי. ואולם החוזר קובע שרכישת אופצית put כהגנה על השקעה במניה היא הונית ועשויה לאפיין פעילות של "משקיע".

  מבחן מס' 9 ניהול ספרים כדין
  מאפיין "סוחר": חייב בניהול ספרים כדין (הלכת "כדורי", הלכת "ברנר").

  מאפיין "משקיע": אינו מנהל ספרים.
  מבחן זה קבוע בפסיקה, אך אינו נמנה עם המבחנים הקבועים בחוזר. הפסיקה קבעה כי ניהול ספרים באמצעות דפי בנק אינו ניהול ספרים.

  מבחן מס' 10 מבחן ה"נסיבות"
  מאפיין "סוחר": השקעה רבה של זמן וכסף בניירות ערך ביחס לעיסוקים אחרים ("מזרחי")

  מאפיין "משקיע": עסקה פשוטה בידי אדם שאינו מקדיש זמן וכסף רב להשקעה בניירות ערך ("ברנר").

  למבחן זה יש משקל מכריע. הפסיקה רואה בו את "מבחן העל".
  היותה של ההכנסה מניירות ערך הכנסה עסקית תילמד מהנסיבות המיוחדות הכרוכות בעסקה העומדת לבחינה. נסיבות אשר מעפילות בחשיבותן על המבחנים האחרים – עשויות להכריע את הכף.
  הפסיקה הדלה הקיימת כיום בנושא זה אינה חד משמעית, ואין זה ברור היכן עובר קו הגבול בין "סוחר" לבין "משקיע". (שגיא טובי :-וזוהי התשובה לשאלה).בבואנו לבחון אם פלוני הוא "סוחר" או "משקיע" יש להביא בחשבון את המבחנים השונים ולשכללם, יש לתת משקל מכריע למבחן "הנסיבות".
  יש לשים לב כי ביחס להשקעה מסויימת שביצענו עלול מס הכנסה לראות את הדיווח ממנה כ"עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי" ולמסותה במס מלא, בעוד את יתר הרווחים הוא יסווג כרווחים הנובעים ל"משקיע".

  סוף ציטוט:- המסקנה המביכה היא-שאין כרגע שום הבדל ברור בין "סוחר" ל"משקיע",וכנראה הסוגיה תיבחן בבית משפט בשנים הקרובות.אנו נפתור את זה כאן ונפסיק את הפחד ממס הכנסה,שכן הבנו,שגם הוא מפחד מאיתנו (או יותר נכון מעורכי דין כמו עו"ד אלכס שפירא).
  Updated 04.03.2013 at 00:09 by החתול שמיל
 7. הסמל האישי שלpirate
  הי שמיל,

  קשה לי לעקוב אחרי כל המלל. יש פה הרבה תיאורייה, אך כבר ציינתי בפניך - הפרקטיקה פשוטה בתכלית.

  1. אין משמעות למחזור, רק לרווח.
  2. מס הכנסה לא מפחד מאף אחד (גם לא מעורכי הדין שלך), אך מנגד גם לא יתעסק איתך יותר מדי אם תכריז על עוסק מורשה פיננסי (אם זה כל מה שאתה עושה לפרנסתך). אתה קטן מדי מכדי לתפוס את תשומת ליבו ויש צידוקים ראויים לטענתך (הרשויות לא נוהגות ללכת לבית משפט ללא צורך).
  3. הטעות המרכזית שלך היא שאתה שוכח כי מעל 8000 ש"ח בחודש אתה משלם 17% ביטוח לאומי (כן, אני לא מתבלבל). כלומר, המס האפקטיבי שלך מעל 8000 ש"ח בחודש הוא 17%+מדרגות מס הכנסה. לכן, כל סכום שאתה מרוויח מעל 8000 ש"ח בחודש, משתלם יותר לרשום כרווחי הון (שזה כ-100K בשנה).
  4. שים לב שכל סכום עד 8000 ש"ח ממוסה גם הוא ב-10% ביטוח לאומי (מהשקל הראשון).
  5. אלא מה - רווח מוגדר אחרי הוצאות ואם אתה יצירתי מספיק, ניתן להגיע ל-5K שח הוצאות בחודש.
  6. יכולת הניכוי של המע"מ על חלק מן הדברים משפרת את מצבך בכ-1000 ש"ח נטו בחודש.

  אסכם: אם אתה מרוויח (לפני הוצאות) עד כ-140K בשנה בממוצע (כן, ניתן לשחק בין שנים - אם תהייה מעוניין אסביר את זה) העניין משתלם. אם יותר - אז, נדרשת בדיקה יותר מעמיקה.

  אבל - כמובן שאתה יכול לחלק את העיסוק הפיננסי שלך לעסק / רווח הון, ע"י שימוש במספר חשבונות בנק (שוב, אני יכול להסביר - אם תהייה מעוניין).


  בברכה ובהצלחה,
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות