x
גרוס

השכר הממוצע עלה ב-3.4% בשנה

דרג מאמר זה
השכר החודשי הממוצע לעובד שכיר ירד בחודש יולי ב-400 שקל בהשוואה ליוני - ל-12,113 שקל - כך ע"פ נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המתפרסמים היום (ב'). לפי נתונים ראשוניים שייתכן ויעודכנו בהמשך, השכר הממוצע למשרת שכיר באוגוסט היה 11,894 שקל בלבד. הירידה מושפעת גם מגורם העונתיות, שכן השכר בחודש יולי נמוך באופן עקבי מחודש יוני באותה שנה.
השכר ביולי היה גבוה ב-3.4% מהשכר הממוצע למשרת שכיר בתקופה המקבילה אשתקד (11,715 שקל). עם זאת, השכר הריאלי (בניכוי האינפלציה) ירד ב-1.7%.
בחלוקה למגזרי תעשייה, השכר הממוצע הגבוה ביותר הוא בתחום המידע ותקשורת, העומד על 26,965 שקל בחודש. בתחום החינוך, שעלה לכותרות במהלך הקיץ, השכר הממוצע עמד על 9,767 שקל לחודש. השכר הממוצע הנמוך ביותר הוא בתחום שירותי האירוח והאוכל, ועומד על 5,745 שקל בחודש.
על אף ירידות השווי במגזר ההייטק, השכר הממוצע בתחום למשרת שכיר עומד על 27,294 שקל בחודש, עלייה של 3.6% לעומת 26,336 שקל ביולי אשתקד. מספר המשרות בתחום עלה ב-9.8% מיולי 2021, לכ-386 אלף משרות. יותר ממחצית מהמשרות הפנויות בתחום ההייטק (52.2%) הן משרות תכנות וייעוץ בתחום המחשבים.

המקור
קטגוריות
ללא קטגוריה

הערות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות