x
GBZ

התוצר קפץ ב-6.8%: גל ההתייקרויות לא עצר את הקניות של הישראלים

דרג מאמר זה
בלמ"ס מסבירים את הנתונים החיוביים של המשק הישראלי ב"חזרה לשגרת חיים רגילה ברבעון השני" • הסבר אפשרי נוסף הוא האינפלציה: גל ההתייקרויות הרוחבי העלה את סך מחירי הסחורות במשק, אלא שעליות המחירים לא גרמו לישראלים לצרוך פחות, וכך התוצר צמח עוד יותר
התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) עלה ב-6.8% ברבעון השני של 2022 לעומת הרבעון הראשון של השנה - כך מפרסמת היום (א') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הנתון משקף התאוששות של הכלכלה הישראלית לאחר ירידה של 2.7% ברבעון הקודם. נתון הצמיחה זהה לאומדן הראשוני של הלמ"ס, שהתפרסם לפני חודש.


בהשוואה בינלאומית מול 13 מדינות מתקדמות, שצורפה לפרסום הלמ"ס, ישראל מדורגת במקום הראשון בשיעור צמיחת התוצר לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בתקופה זאת קפץ התמ"ג הישראלי ב-7.4%, לעומת 6.2% באוסטריה, 5.4% בהולנד, 4.1% בשבדיה, 3% בדרום קוריאה ו-1.7% בלבד בגרמניה ובארצות-הברית.


בלמ"ס מסבירים את הנתונים החיוביים של המשק הישראלי ב"חזרה לשגרת חיים רגילה ברבעון השני, שהשפיעה על העלייה בתוצר המקומי הגולמי, כך שענפי האירוח, ההסעדה, שירותי ההובלה האווירית ברכיב הצריכה הפרטית, כמו גם שירותי התיירות הנכנסת ברכיב היצוא, תרמו בצורה משמעותית לעליית התוצר ברבע זה".


השפעת האינפלציה
הסבר אפשרי נוסף הוא האינפלציה: גל ההתייקרויות הרוחבי, ממחירי המזון ועד לאנרגיה, העלה את סך מחירי הסחורות במשק. אלא שעליות המחירים לא גרמו לישראלים לצרוך פחות, וכך התוצר צמח עוד יותר.


תימוכין לכך ניתן למצוא בנתון ההוצאה לצריכה פרטית, שעלה ב-10.7% בחישוב שנתי ברבעון השני של שנת 2022. על הוצאות שוטפות - דלק, חשמל, מזון ודיור למשל - הוציאו הישראלים 4.3% יותר כסף ברבעון השני.


לא רק המגזר הפרטי הגדיל את ההוצאה. גם ההוצאה לצריכה ציבורית (סך הוצאות הצריכה של המגזר הממשלתי) עלתה ב-4.4% ברבעון השני של 2022 בחישוב שנתי. הנתונים היה יכול להיות גבוה יותר, אלא שההוצאה לצריכה ביטחונית של הממשלה צנחה ב-20.8% בחישוב שנתי.


פילוח נתוני יצוא השירותים מישראל, שעיקרם בתחום הייטק, עשוי להסביר במשהו את הצטברות עודפי המסים החריגים שהצטברו מתחילת השנה בקופת האוצר. היקף יצוא השירותים עלה ברבעון השני ב-20.6% בחישוב שנתי. בתוך כך, גם יצוא שירותי התיירות עלה בצורה משמעותית, אך הוא עדיין נמוך מרמתו בשנת 2019. לפני משבר הקורונה.globes
קטגוריות
ללא קטגוריה

הערות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות