x
GBZ

השכר הממוצע במשק ירד בכמעט 300 שקל בחודש. ומה קרה בהייטק?

דרג מאמר זה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום (ה') את נתוני השכר בישראל. על-פי הפרסומים, השכר הממוצע ירד מ-12,026 שקל ברוטו בחודש לעובד ישראלי באפריל השנה ל-11,753 שקל ברוטו בחודש מאי. ייתכן כי הדבר נובע מהצטרפות חזרה לשוק של עובדים בשכר נמוך שפוטרו בתקופת הקורונה. בחודש מאי מספר משרות השכיר עלו ב-1.1% ביחס לחודש אפריל.


ביחס לחודש מאי בשנה שעברה (2021), השכר הממוצע בישראל דווקא עלה מ-11,280 שקל ברוטו בחודש ל-11,753 שקל ברוטו בחודש - עלייה של 4.2%; אך באותו זמן גם הייתה אינפלציה, והשכר הריאלי נשאר קבוע: מ-10,565 שקל בחודש במחירים קבועים במאי 2021 ל-10,570 שקל בחודש במאי 2022. כלומר, השכר נע בדיוק באותו הקצב של האינפלציה, והשכר הריאלי נותר סטגנטי.


יש לציין כי הישארות השכר הריאלי במקומו עדיין נחשבת עדיפה על המצב בארה"ב, בה השכר הריאלי הצטמצם בכ-4.5% ביחס לשנה שעברה. השכר שם, כך נראה, לא עלה בקצב האינפלציה הגבוהה-עוד-יותר בארה"ב.


השכר בהייטק נחתך
אחד השינויים המרכזיים של החודש הקודם שפורסם (אפריל) היה הצטמצמות ב-8% של השכר בענף ההייטק ביחס לשיא בחודש מרץ. גם במאי, השכר בהייטק ממשיך לרדת: מ-27.7 אלף שקל ברוטו בחודש באפריל השנה ל-26,878 שקל ברוטו בחודש מאי - ירידה של כ-3% נוספים. אך עדיין מדובר בעלייה של 8.3% לעומת מאי 2021, בו השכר בהייטק עמד על 24,826 שקל ברוטו בחודש. תחום ההייטק, שכולל גם ייצור תעשייתי של מכשור אופטי ואלקטרוני ושירותי תקשורת, עדיין מהווה כ-9.7% מכלל משרות השכיר בישראל.
בסך-הכול, מספר משרות השכיר בישראל בעלייה ניכרת ביחס למאי 2021 - עלייה של 10.1% מ-3.58 מיליון משרות במאי 2021 ל-3.941 מיליון משרות במאי 2022.


GLOBES
קטגוריות
ללא קטגוריה

הערות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות