x
החתול שמיל

פה קבור הכלב.

Rating: 2 votes, 5.00 average.
חוזר מס הכנסה ה"מסביר" את ההבדל בין סוחר למשקיע,בין הכנסה פירותית (הכוונה כהכנסה מחויבת במס על פי מדרגות המס השולי) ,לבין הכנסה הונית (הכוונה כהכנסה שמחויבת במס של 25% מהשקל הראשון).....לי באופן אישי לקח 3 פעמים לקרוא אותו עד שהבנתי לעומק במה מדובר(לחוזר מדרגות המס השולי לחץ כאן).

מסתבר שגם במס הכנסה עצמו לא ממש ידעו על 9 המבחנים,כן כן,9 המבחנים שיש להבחנה בין סוחר לבין משקיע,(שימו לב במיוחד למבחן מספר 9,מבחן ה"נסיבות המיוחדות")......עוד יצוין ש"אין בנמצא נוסחה מתמטית המשקללת בין המבחנים השונים" סוף ציטוט מהחוזר.......כלומר,הכל נתון לפרשנות משפטית,וזהו שורש הבעיה....חברים,אני פועל כדי לשנות זאת,אנחנו נשנה זאת,מפני שלא ייתכן שמס הכנסה יקבע לי מהו היקף המחזורים שלי.

אני,כסוחר אופציות,מעדיף את סגנון המסחר היומי הכולל בעיקר כתיבת אופציות,וקנייתן במהלך היום ולהיפך.
תמיד אני עובד על האופציות ששוות בערך (1,000 ש"ח)*( 10יחידות)=10,000 ש"ח ,כותב אותן בכ-1,000 ש"ח האחת(כפול 10),וקונה אותן בכ-950 האחת (כפול 10) בפעולה.כלומר,19,500 אש"ח מחזור כללי,וכ-500 ש"ח רווח פעולת קנייה+מכירה( עובד על דלתא וטטה,לדוגמא).......אני עושה עשרות ומאות כאלו בחודש.


עכשיו,על פי מבחן המחזור והתדירות,אני נחשב כעסק ,אך אם הייתי עובד על אופציות של 3,000 ש".....מבצע את אותה פעולה כתיבה(3,000)+קנייה(2,500)=סה"כ מחזור 5,500 ש",לא הייתי נחשב לעסק???.....כלומר מס הכנסה יכתיב לי את סגנון המסחר שלי???....לא יקום ולא יהיה חברים,ואני אפעל וכבר פועל כדי לשנות זאת.

יש פה איוולת נוראית כיוון שלדעתי זו טעות לסווג זאת כך מלכתחילה (הוני או פירותי,כמו עבודה רגילה,כי זו לא עבודה רגילה),ואנו נפעל לשנות זאת.לא ייתכן שנפחד לדרוש את המגיע לנו,ולכן אני חושב שהצטברו שם מיליארדים ללא דורש. לחוזר לחץ כאן

Updated 04.03.2013 at 00:34 by החתול שמיל

קטגוריות
ללא קטגוריה

הערות

 1. הסמל האישי שלהחתול שמיל
  "הבהרות" נוספות של מס הכנסה בדבר הסיווג המוזר הזה....להבהרה הראשונה לחץ כאן.......לשנייה,לחץ כאן.....אשמח להבהרות,שכן,למרות שקראתי זאת כבר 3 פעמים,טרם הבנתי לעומק את ה"הבהרות" של מס הכנסה......צריך קודם להרשם לאתר המיסים של אלכס שפירא על מנת לצפות בלינקים שנתתי בתגובה הקודמת.בלינק לחוזר בפוסט עצמו מועברים מיידית לחוזר עצמו....שימו לב למבחן מספר 9 "מבחן הנסיבות המיוחדות" שבכוחו לבטל את שאר המבחנים האחרים,או למרות שהם לא מתקבלים,לאשר את הנישום כסוחר.
  מבחן הנסיבות המיוחדות
  על פי מבחן זה, היותה של ההכנסה מניירות ערך הכנסה עסקית תילמד מן הנסיבות הכרוכות בעסקה. מבחן זה מהווה "מבחן גג" שבכוחו לשנות את התוצאה משיקלול המבחנים מן הקצה אל הקצה. הכוונה היא לנסיבות המיוחדות שכרוכות במקרה העומד לבחינה, נסיבות המאפילות בחשיבותן על המבחנים האחרים ובכוחן להכריע אם המדובר בפעילות עסקית אם לאו.

  מבחן מספר 9,מבחן ה"נסיבות המיוחדות" יכול לבטל הלכה למעשה את כל שאר המסקנות שהוסקו בשאר 8 המבחנים שלפניו,שכן,הוא יכול לשנות את התוצאה מהקצה אל הקצה,כלומר,כל קביעה של וועדה מסוימת לגבי סוחר מסוים,יוצרת תקדים מעתה ואילך.

  Updated 04.03.2013 at 00:10 by החתול שמיל
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות